Vår mission

Hostel Suomenlinna organiserar högkvalitativa lägerskolor som stödjar läroplan i en unik miljö. För att finansiera lägerskol verksamhetet försätter Hostel affärer som serverar enskilda resenärer och grupper.

Läge i skärgården och Unesco världsarv 15 minuter från centrum av staden skapar en ram för enastående upplevelser. Att organisera en lägerskola eller annan ungdomsläger i Hostel Suomenlinna är lätt, prisvärd, säker och pålitlig för läraren och ledaren. Verksamheten är av jämn kvalitet och utvecklas ständigt. Värderingar och strategiska mål av Lägerskolföreningen i Finland skapar en ram för ideell verksamhetet. Hostelvision är att vara en ekonomiskt lönsam, hållbar och respekterad organisation.

värden som styr vår verksamhet

individuell och jämlikhet
Hostel är en diskrimineringsfri zon. Gäster träffas och tjänar som lika och jämlikheta individer.
Ingen diskriminering accepteras.

Kundorienterad
Gästens önskemål hörs med exakt öra och syftet är att ta hänsyn till dem.
Behov och feedback av gäster är utgångspunkten för kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Flexibel och avslappnad
Njutning och en bra kundupplevelse ges av en glad och flexibel personal.
Att skapa en avslappnad atmosfär är ett viktigt inslag i ditt dagliga arbete.

Hållbar
Hållbarhet är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter och mäter konkreta resultat miljömässigt,
sociokulturellt och ekonomiskt. Vår utvecklingsplan för hållbara resor uppdateras årligen.

Lägerskolföreningen i Finland

Lägerskolföreningen i Finland rf.  genomför och utvecklar Lägerskol verksamhetet och annan lärande utom skolan. Vision med föreningen är att varje barn ska ha tillgång till lägerskolan i grundskolan oavsett rikedom. Föreningen är tvåspråkig.

Föreningen:
- Utvecklar Lägerskol verksamhetet och annan lärande utom skolan
- Informerar om aktuella saker inom området. Föreningen publicerar "Lägerskol" -magasinet och samlar viktiga nyheter på webbplatsen
- Organiserar utbildningsaktiviteter för medlemmar, lärare och ungdomsproffs
- Försätter nordiskt samarbete, föreningen är i nära kontakt med sina nordiska systerorganisationer
- Utvecklar nationella projekter
- Utvecklar hållbart utvecklingsarbete och miljöutbildning

Genom att använda våra tjänster stöder du lägerskolverksamheten och möjligheten att utveckla den.

Vi är ansvariga

Det är viktigt för oss att ta hand om vår miljö genom våra praxis. För oss är hållbar utveckling mer än bara återvinning - det är grunden för alla våra aktiviteter. Vi uppmärksammar de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna i våra dagliga val. Vi utarbetar våra hållbar utvecklingsplan och följer av resultaten varje år. Hostellet har tilldelats international HI-Q&S ansvarigt boende certifikat, vilket är en förutsettning för vårt engagemang för principerna för hållbar utveckling i vår verksamhet. Vi är ochså en del av Sustainable Travel Finland - familjen. 

Exempel på våra hållbara val:
- Noggrann sortering och möjliggör för kunderna också
- Alla våra animaliska produkter är inhemska och, om möjligt, organiska
- Regelbunden tillhandahållande av vegetariska och veganska rätter för grupper
- Rättvisa produkter (kaffe, te, etc.)
- Intyg om ansvar från våra partners
- Förnybar Eco-Energy certifierad av Finlands Naturskyddsförening
- Papperslös kontors- och dubbelsidig utskrift
- Personalens engagemang i utveckling och betoning på lagarbete
- Regelbundna rekreationsdagar och likvärdig skiftplanering
- Vi erbjuder ofta jobb efter en praktik eller civil tjänst. För oss är varje anställd värdefull
- Nära samarbete med turistaktörer i Sveaborg
- Miljöpedagogik och kulturarvsutbildning i vår lägerskoleverksamhet
 

Vi är likvärdig 

Vi är stolta över att vara en del av den LGBTQ+ vänliga We Speak Gay -gemenskapen. Som medlemmar har vi åtagit oss att behandla alla våra gäster, anställda och partners med respekt och jämlikhet. Vi vill skapa en atmosfär där alla våra gäster känner att de kan vara sig själva som de är. Hostel Suomenlinna är en säker diskrimineringsfri zon, och vi accepterar inte någon form av förnedrande tal eller beteende från någon. För oss är alla regnbågens färger lika!