Perustehtävämme

Hostel Suomenlinna järjestää laadukkaita opetussuunnitelmaa tukevia leirikouluja ainutlaatuisessa ympäristössä. Leirikoulu- ja muun leiritoiminnan rahoittamiseksi Hostel harjoittaa myös yksittäismatkailijoita, yrityksiä sekä muita ryhmiä palvelevaa liiketoimintaa.

Sijainti saaristossa ja maailmanperintökohteessa vartin lauttamatkan päässä pääkaupungin keskustasta luo puitteet ainutlaatuisille kokemuksille. Leirikoulujen ja muiden nuorisoleirien järjestäminen Hostel Suomenlinnassa on opettajille ja ohjaajille helppoa, turvallista, edullista sekä luotettavaa. Toiminta on tasalaatuista ja sitä kehitetään jatkuvasti. Suomen leirikouluyhdistyksen arvot sekä strategiset tavoitteet luovat kehykset voittoa tavoittelemattomalle toiminnalle. Hostel Suomenlinnan tavoitteena on olla taloudellisesti kannattava, kestävä ja arvostettu toimija.

Toimintaamme ohjaavat arvot

Yksilöllisyys ja yhdenvertaisuus
Hostel Suomenlinna on turvallinen ja syrjintävapaa alue. Asiakkaat kohdataan ja palvellaan
yhdenvertaisina yksilöinä eikä minkäänlaista syrjintää hyväksytä.


Asiakaslähtöisyys
Asiakkaan toiveita kuullaan tarkalla korvalla ja niihin vastataan yksilöllisesti ilman liian jäykkiä
periaatteita. Asiakkaan tarpeet ja palaute ovat lähtökohta toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.


Joustavuus ja rentous
Viihtyvyyden ja hyvän asiakaskokemuksen mahdollistavat iloinen ja joustava henkilökunta.
Rennon tunnelman luominen on tärkeä elementti päivittäisessä työssämme.


Vastuullisuus
Kestävyys on toimintamme lähtökohta. Tavoittelemme ja mittaamme konkreettisia tuloksia 
niin ympäristöllisesti, sosio-kulttuurisesti, kuin taloudellisestikin. Hostel Suomenlinnassa
päivitetään vuosittain kestävän matkailun kehittämissuunnitelma.

Suomen leirikouluyhdistyksen toimipiste

Ulkona oppimisen puolesta vuodesta 1975 – För uteskola sedan 1975.

Suomen leirikouluyhdistys – Lägerskolföreningen i Finland ry on toiminut Suomessa vuodesta 1975. Kaksikielinen yhdistys toteuttaa ja kehittää leirikoulutoimintaa sekä muuta koulun ulkopuolista oppimista valtakunnallisesti. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi pääsee leirikouluun peruskoulunsa aikana varallisuuteen katsomatta.

Mitä teemme:

- ylläpidämme omaa leirikeskusta ja palvelemme leirikoulujen lisäksi muita ryhmiä ja matkailijoita yhdistyksen varsinaisen toiminnan rahoittamiseksi
- kehittämme koulun ulkopuolista oppimista, erityisesti leirikoulutoimintaa
- tiedotamme alan ajankohtaisista asioista tiedotuskanavissamme
- julkaisemme Leirikoulu-Lägerkola -lehteä
- järjestämme koulutustoimintaa opettajille, jäsenillemme sekä nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisille
- kehitämme kansainvälistä yhteistyötä ja pidämme yhteyttä pohjoismaisiin sisarjärjestöihimme
- kehitämme valtakunnallisia opetus- ja kasvatusalan hankkeita
- edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta
- kehitämme kestävyys- ja kulttuuriperintökasvatustyötä.
- edistämme koulun ulkopuolisen oppimisen yhdenvertaista toteuttamista valtakunnallisesti

Käyttämällä Hostel Suomenlinnan palveluita tuet leirikoulutoimintaa ja sen kehittämistä!                

 

Vastuullinen majoitusliike


Meille on tärkeää huolehtia ympäristöstämme valinnoillamme ja toimintatavoillamme. Meille kestävä kehitys on muutakin kuin kierrättämistä - se on lähtökohta ja perusta kaikelle toiminnalle. Kiinnitämme huomiota niin ympäristö-, sosio-kulttuuriseen, kuin taloudelliseenkin ulottuvuuteen päivittäisissä valinnoissamme. Laadimme kestävän matkailun kehittämissuunnitelman ja seuraamme tavoitteiden toteutumista vuosittain. Hostellille on myönnetty Hostelling Internationalin Hi-Q&S -vastuullisen majoitusliikkeen sertifikaatti, jonka edellytyksenä on sitoutumisemme kestävän kehityksen periaatteisiin toiminnassamme sekä Sustainable Travel Finland -merkki, joka edellyttää meiltä konkreettisia vastuullisuustoimia suunnitelmaallisesti. 

Esimerkkejä kestävistä valinnoistamme:
- Huolellinen lajittelu ja sen mahdollistaminen myös asiakkaille
- Kotimaisuus ja mahdollisuuksien mukaan luomu kaikissa eläinperäisten tuotteiden henkinnoissamme
- Kasvis- ja vegaanisten ruokien osuuden kasvattaminen jatkuvasti tilausaterioillamme
- Reilun kaupan tuotteet (kahvi, tee ym.) 
- Vastuullisuuden ja sen sertifioinnin edellyttäminen yhteistyökumppaneilta
- Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioima uusiutuva ekoenergia
- Paperiton toimisto ja tulostaminen kaksipuoleisena
- Henkilökunnan osallistuminen kehittämiseen ja tiimityön korostaminen
- Säännölliset virkistyspäivät ja yhdenvertainen työvuorosuunnittelu
- Tarjoamme usein töitä harjoittelun tai siviilipalveluksen jälkeen. Meille jokainen työntekijä on arvokas
- Tiivis yhteistyö Suomenlinnan matkailutoimijoiden kanssa
- Ympäristökasvatus- ja kulttuuriperintökasvatus leirikoulutoiminnassamme

Sateenkaariystävällinen hostelli 

Olemme osa sateenkaariystävällistä We Speak Gay -arvoyhteisöä, jonka jäsenenä olemme sitoutuneet kohtelemaan kaikki vieraitamme, työntekijäitämme        ja yhteistyökumppaneitamme kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti. Haluamme luoda ilmapiirin, jossa kaikki vieraamme tuntevat voivansa olla omia itsejään sellaisena, kuin ovat. Hostel Suomenlinna on  turvallinen syrjinnästä vapaa alue, emmekä hyväksy minkäänlaista alentavaa puhetta tai käytöstä -keneltäkään. Meille kaikki sateenkaaren värit ovat yhdenvertaisia!