Perustehtävämme - Mikä on Hostel Suomenlinna

Hostel Suomenlinna järjestää laadukkaita opetussuunnitelmaa tukevia leirikouluja ainutlaatuisessa ympäristössä. Leirikoulu- ja muun leiritoiminnan rahoittamiseksi Hostel harjoittaa myös yksittäismatkailijoita, yrityksiä sekä muita ryhmiä palvelevaa liiketoimintaa.

Sijainti saaristossa ja maailmanperintökohteessa vartin lauttamatkan päässä pääkaupungin keskustasta luo puitteet ainutlaatuisille kokemuksille. Leirikoulujen ja muiden nuorisoleirien järjestäminen Hostel Suomenlinnassa on opettajille ja ohjaajille helppoa, turvallista, edullista sekä luotettavaa. Toiminta on tasalaatuista ja sitä kehitetään jatkuvasti. Suomen leirikouluyhdistyksen arvot sekä strategiset tavoitteet luovat kehykset voittoa tavoittelemattomalle toiminnalle. Hostel Suomenlinnan tavoitteena on olla taloudellisesti kannattava, kestävä ja arvostettu toimija.

Toimintaamme ohjaavat arvot

Yksilöllisyys ja yhdenvertaisuus
Hostel Suomenlinna on syrjintävapaa alue.
Asiakkaat kohdataan ja palvellaan yhdenvertaisina yksilöinä. Minkäänlaista syrjintää ei hyväksytä.


Asiakaslähtöisyys
Asiakkaan toiveita kuullaan tarkalla korvalla ja pyritään huomioimaan.
Asiakkaan tarpeet ja palaute ovat lähtökohta toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.


Joustavuus ja rentous
Viihtyvyyden ja hyvän asiakaskokemuksen mahdollistavat iloinen ja joustava henkilökunta.
Rennon tunnelman luominen on tärkeä elementti päivittäisessä työssä.


Kestävä kehitys
Hostel Suomenlinnassa päivitetään vuosittain kestävän kehityksen suunnitelma.
Kestävän kehityksen sekä taloudellista, sosiaalista, että ympäristöllisiä ulottuvuuksia noudatetaan ja kehitetään jatkuvasti.

 

Suomen leirikouluyhdistyksen toimipiste

Suomen leirikouluyhdistys, lägerskolföreningen i Finland rf.  toteuttaa ja kehittää leirikoulutoimintaa sekä muuta koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. Yhdistyksen tavoitteena on, että jokainen lapsi pääsee leirikouluun peruskoulunsa aikana varallisuuteen katsomatta.
Yhdistys on kaksikielinen.

Yhdistys:
- kehittää koulun ulkopuolista oppimista ja leirikoulutoimintaa
- tiedottaa alan ajankohtaisista asioista. Julkaisemme Leirikoulu-Lägerkola -lehteä ja kokoaa tärkeimpiä uutisia nettisivuilleen
- järjestää koulutustoimintaa opettajille, jäsenilleen sekä nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisille
- kehittää pohjoismaista yhteistyötä. Yhdistys pitää tiiviisti yhteyttä pohjoismaisiin sisarjärjestöihinsä
- kehittää valtakunnallisia hankkeita
- kehittää kestävän kehityksen työtä sekä ympäristökasvatusta ja viestii siitä tiedotuskanaviensa kautta

Käyttämällä Hostel Suomenlinnan palveluita tuet leirikoulutoimintaa ja sen kehittämistä!

Laatukäsikirja

Avaa Laatukäsikirja tästä

Ympäristöasiat ja kestävä kehitys

Meille on tärkeää huolehtia ympäristöstämme valinnoillamme ja toimintatavoillamme.

Hostellissa:
- Lajittellaan jätteet (lasi, metalli, bio, paperi, pahvi, ongelma, muovi) ja kannustetaan myös asiakkaita lajitteluun kahdessa hyvin merkityssä kierrätyspisteessä hostellin molemmissa kerroksissa
- Tulostetaan kaksipuoleisesti ja vältetään turhaa tulostamista (paperiton toimisto)
- Sammuttetaan valot tiloissa, missä ei oleskella ja kannustetaan myös asiakkaita tekemään näin
- Käyttetään ainoastaan ympäristöystävällisiä pesuaineita
- Käytetään joutsenmerkittyä käsi- ja wc-paperia
- Käytetään ainoastaan Suomen Luonnonsuojeluliiton ympäristömerkitsemää EKOenergiaa
- Tarjotaan vain reilun kaupan kahvia, hunajaa, teetä ym. tuotteita
- Kaikki ateriapalveluissa tarjottava liha on kotimaista ja kana suomalaista naapurin maalaiskanaa. Kalatuotteet ovat MSC-sertifioituja.
- Kestävän kehityksen ohjelma päivitetään vuosittain
- Henkilökunta perehdytetään huolellisesti kestävän kehityksen periaatteisiin ja toimintamalleihin
- Hostelleille tyypilliseen tapaan lakanoita ei pestä päivittäin vaan asiakkaiden vaihtuessa
- Totetutetaan ympäristökasvatusta tavoitteellisesti ohjelmapalveluissa, mutta myös arjen valinnoissa. Hostellille on laadittu ympäristökasvatussuunnitelma, jossa ympäristökasvatus avataan kaikkien asiakasryhmien näkökulmasta