Missiomme

Hostel Suomenlinna järjestää laadukkaita opetussuunnitelmaa tukevia leirikouluja ainutlaatuisessa ympäristössä. Leirikoulu- ja muun leiritoiminnan rahoittamiseksi Hostel harjoittaa myös yksittäismatkailijoita, yrityksiä sekä muita ryhmiä palvelevaa liiketoimintaa.

Sijainti saaristossa ja maailmanperintökohteessa vartin lauttamatkan päässä pääkaupungin keskustasta luo puitteet ainutlaatuisille kokemuksille. Leirikoulujen ja muiden nuorisoleirien järjestäminen Hostel Suomenlinnassa on opettajille ja ohjaajille helppoa, turvallista, edullista sekä luotettavaa. Toiminta on tasalaatuista ja sitä kehitetään jatkuvasti. Suomen leirikouluyhdistyksen arvot sekä strategiset tavoitteet luovat kehykset voittoa tavoittelemattomalle toiminnalle. Hostel Suomenlinnan tavoitteena on olla taloudellisesti kannattava, kestävä ja arvostettu toimija.

Toimintaamme ohjaavat arvot

Yksilöllisyys ja yhdenvertaisuus
Hostel Suomenlinna on syrjintävapaa alue.
Asiakkaat kohdataan ja palvellaan yhdenvertaisina yksilöinä. Minkäänlaista syrjintää ei hyväksytä.


Asiakaslähtöisyys
Asiakkaan toiveita kuullaan tarkalla korvalla ja pyritään huomioimaan.
Asiakkaan tarpeet ja palaute ovat lähtökohta toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.


Joustavuus ja rentous
Viihtyvyyden ja hyvän asiakaskokemuksen mahdollistavat iloinen ja joustava henkilökunta.
Rennon tunnelman luominen on tärkeä elementti päivittäisessä työssä.


Vastuullisuus
Hostel Suomenlinnassa päivitetään vuosittain kestävän kehityksen suunnitelma.
Kestävän kehityksen sekä taloudellista, sosiaalista, että ympäristöllisiä ulottuvuuksia noudatetaan ja kehitetään jatkuvasti.

Suomen leirikouluyhdistyksen toimipiste

Suomen leirikouluyhdistys, lägerskolföreningen i Finland rf.  toteuttaa ja kehittää leirikoulutoimintaa sekä muuta koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. Yhdistyksen tavoitteena on, että jokainen lapsi pääsee leirikouluun peruskoulunsa aikana varallisuuteen katsomatta.
Yhdistys on kaksikielinen.

Yhdistys:
- kehittää koulun ulkopuolista oppimista ja leirikoulutoimintaa
- tiedottaa alan ajankohtaisista asioista. Yhdistys julkaisee Leirikoulu-Lägerkola -lehteä ja kokoaa tärkeimpiä uutisia nettisivuillemme
- järjestää koulutustoimintaa opettajille, jäsenilleen sekä nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisille
- kehittää pohjoismaista yhteistyötä. Yhdistys pitää tiiviisti yhteyttä pohjoismaisiin sisarjärjestöihinsä
- kehittää valtakunnallisia hankkeita
- kehittää kestävän kehityksen työtä sekä ympäristökasvatusta ja viestii siitä tiedotuskanaviensa kautta

Käyttämällä Hostel Suomenlinnan palveluita tuet leirikoulutoimintaa ja sen kehittämistä!

Laatukäsikirja                                       

Avaa Laatukäsikirja tästä

Pyrimme kestävyyteen


Meille on tärkeää huolehtia ympäristöstämme valinnoillamme ja toimintatavoillamme. Meille kestävä kehitys on muutakin kuin kierrättämistä - se on lähtökohta ja perusta kaikelle toiminnalle. Kiinnitämme huomiota niin ympäristö- sosiaaliseen- kuin taloudelliseenkin ulottuvuuteen päivittäisissä valinnoissamme. Laadimme kestävän matkailun kehittämissuunnitelman ja seuraamme tavoitteiden toteutumista vuosittain. Hostellille on myönnetty Hostelling Internationalin Hi-Q&S -vastuullisen majoitusliikkeen sertifikaatti, jonka edellytyksenä on sitoutumisemme kestävän kehityksen periaatteisiin toiminnassamme.

Esimerkkejä kestävistä valinnoistamme:
- Huolellinen lajittelu ja sen mahdollistaminen myös asiakkaille
- Kotimaisuus ja mahdollisuuksien mukaan luomu kaikissa eläinperäisten tuotteiden henkinnoissamme
- Kasvis- ja vegaanisten ruokien säännöllinen tarjoaminen ryhmille
- Reilun kaupan tuotteet (kahvi, tee ym.)
- Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioima uusiutuva ekoenergia
- Paperiton toimisto ja tulostaminen kaksipuoleisena
- Henkilökunnan osallistuminen kehittämiseen ja tiimityön korostaminen
- Säännölliset virkistyspäivät ja yhdenvertainen työvuorosuunnittelu.
- Tarjoamme usein töitä harjoittelun tai siviilipalveluksen jälkeen. Meille jokainen työntekijä on arvokas

HI-Q&S - vastuullinen majoitusliike

sateenkaariystävällinen hostelli

Meille olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet. 
Olemme osa We Speak Gay -arvoyhteisöä