Kestävän kehityksen työ Hostel Suomenlinnassa

Tänä vuonna Hostel Suomenlinnassa olemme panostaneet kestävän kehityksen työhön. Alkuvuodesta laadimme kestävän kehityksen kartoituksen, jonka pohjalta olemme koostaneet kestävän kehityksen ohjelman vuodelle 2017. Työt on tehty osana nuorisotyön johtaja Elina Kokon ympäristökasvattajan opintoja.

Hostellille toteutettiin laaja kestävän kehityksen yleiskartoitus alkuvuodesta 2017. Kartoitus päätettiin tehdä yleisellä tasolla, sillä vastaavanlaista kartoitusta ei ollut ennen tehty. Kartoituksen pohjana käytettiin työntekijöille teetettyä kyselyä kestävän kehityksen mukaisista toimintatavoista, työhyvinvointikyselyjen tuloksia sekä havainnointia ja muiden työntekijöiden osaamista ja tietoa.

Kartoituksessa todettiin, että toiminta on monin osin jo kehittynyt ekologiseksi. Isoimmat muutokset viimeisen puolen vuoden aikana ovat olleet sähkösopimuksen vaihtaminen EKOenergiaan ja kaikkien pesuaineiden sekä käyttöpapereiden vaihtaminen joutsenmerkittyihin tuotteisiin. Kartoituksessa nousi esiin pieniä kehittämiskohteita, kuten keittiön lajittelun tehostaminen ja asiakkaiden ohjeistuksien kehittäminen, jotka ovat helposti toteutettavissa. Talouden kannalta muutokset ekologisempaan suuntaan ei ole tuonut suuria lisäkuluja. Kartoituksen yhteydessä tutustuimme tarkemmin Luonto-Liiton ja Hostellijärjestön luomiin hostellien ekokriteereihin. Tavoitteenamme on vuoden loppuun mennessä täyttää kriteerit ja hakea Hostel Suomenlinnalle Luonto-Liiton suositusta.

Pienessä työyhteisössä työhyvinvointi ja työtiimin toimivuus talouden ja liikevaihdon kannalta tiedostetaan. Hyvin toimivassa työyhteisössä myös tulos on parempi. Työhyvinvointia edistetään säännöllisillä tiimipäivillä ja muilla yhteisillä tapahtumilla, kuten pikkujouluilla. Työhyvinvointia seurataan vuosittain työhyvinvointikyselyillä. Kartoituksen perusteella työntekijöiden perehdytys työtehtäviin on koettu hyväksi, mutta ympäristöasioihin perehtymistä ja koulutusta voisi kehittää. Kartoituksessa kävi myös ilmi, että perehdytys kestävän kehityksen mukaisiin toimintatapoihin tapahtuu lähinnä suullisesti, sillä kaikkia mainintoja ei kirjallisissa materiaaleissa ole.

Tulosten perusteella aiomme tänä vuonna kehittää henkilökuntakoulutusta ympäristöasioissa sekä parantaa työturvallisuutta.

Kartoituksen perusteella laadimme kestävän kehityksen ohjelman kaudelle 2017–2018.
Kauden tavoitteenamme on:

- kehittää henkilökuntakoulutusta
- parantaa työturvallisuutta ja kehittää työpaikan riskeihin varautumista
- tehostaa lajittelua keittiössä
- täyttää vaadittavat ekokriteerit Luonto-Liiton suosituksen saamiseksi

Tutustu Hostel Suomenlinnan kestävän kehityksen ohjelmaan tästä!
Tutustu laadittuun kestävän kehityksen kartoitukseen tästä, raportti luettavissa täällä!

Kestävän kehityksen kartoituksen ja kestävän kehityksen ohjelman lisäksi Hostel Suomenlinnalle on laadittu ympäristökasvatussuunnitelma. Ympäristökasvatussuunnitelma avaa Hostel Suomenlinnassa tehtävää ympäristökasvatusta kaikkien kohderyhmien näkökulmasta. Lisäksi suunnitelma avaa käytettäviä menetelmiä ja ympäristökasvatustyön tavoitteita. Tutustu ympäristökasvatussuunnitelmaan täällä!

Takaisin